İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
Afyonkarahisar Valiliği
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

İl Müdürü

1

 

Mehmet BULDAN
İl Afet ve Acil Durum Müdürü

1972 yılında Afyonkarahisar’da doğdu. 
 
Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği, Anadolu Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. Yüksek Lisansını Ahmet Yesevi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı. 
 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ Genel Müdürlüğünde 1996 yılında memuriyete başladı. 1999 yılında Bolvadin Belediyesine, 2004 yılında ise Afyonkarahisar Valiliği İl Sivil Savunma Müdürlüğüne  naklen atandı.
 
İçişleri Bakanlığının 2007 yılında açmış olduğu görevde yükselme sınavı sonucu; İlçe Sivil Savunma Müdürü oldu. Bolvadin ve Sandıklı İlçelerinde Sivil Savunma Müdürü olarak görev yaptı. 
 
5902 sayılı yasa ile kurulan Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne 15.11.2009 tarihinde kurucu müdür olarak atandı. Halen Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürü olarak görev yapmaktadır. 
 
Mehmet BULDAN, evli ve iki çocuk babasıdır. 
 

Katıldığı Seminer, Panel, Kurs, Eğitimler.

 • III.Uluslararası Hayvan Kurtarma Konferansı (Temmuz-2018 Afyonkarahisar)
 • Ulusal İtfaiye Sempozyunu (2018)
 • Risk İletişim Eğitimi (Mart 2018)
 • KBRN Kongresi (Ankara, Aralık 2017)
 • ATAG21 Aktif Tektonik Araştırma Çalıştayı (Afyon, Ekim 2017)
 • Bütçe Eğitimi ve Değerlendirme Semineri (Antalya-2017)
 • Deprem, Obruk ve Afet Yönetimi Semineri (Konya-2017
 • Acil Durumlarda Uluslararası Koruma, Ulusal Mevzuat ve Acil Durum Saha Çalışanlarına Destek Eğitimi                    (Antalya- 2017)
 • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kursu (TMGD-Afyon 2016)
 • Temel İş Güvenliği Kursu (Konya-2016)
 • Temel Madencilik Eğitimi (Eskişehir OGÜ-2015)
 • Türkiye’de Yasal Koruma ve İlgili Mevzuat Eğitimi (Antalya-2016)
 • Afyonkarahisar'ın Tektonik Yapısı ve Depremselliği konferansı (Afyon-2015)
 • Diksiyon, Temel Eğitim ve Sunuculuk Kursu (Afyon-2015)
 • TAMP İl Afet Müdahale Planları Hazırlama Eğitimi (Ankara-2014)
 • Yönetim Becerileri, ARCIS, Fizibilite Çalışması Eğitimi (ZEKA Destek Projeleri),
 • Uluslararası İnsani Yardım Operasyonları Gücü (HOPEFOR) Konferansı (Antalya-2012)
 • Kitle İmha Silahları ve Kimyasal Tehlikeler Paneli (Ankara-2012)
 • 4483 Sayılı Kanun ve Uygulamaları Semineri
 • Ulusal Taşkın Sempozyumu
 • SSG-TAG Halk Eğitmeni Eğitimi Kursu, (Sivil Savunma Koleji-2008)
 • Sivil Savunma İlçe Müdürleri Hazırlayıcı Eğitimi,
 • Temel Arama Kurtarma Eğitimi (Sivil Savunma Koleji-2018)
 • Standart İlk Yardım Eğitimi (Ankara Sivil Savunma Koleji -2008),
 • Dos, Windows, Word, Excel Eğitimi (İstanbul İTÜ-1996),
 • Bilgisayar Muhasebe, Daktilo Kursları (Afyon-1992)

 Katıldığı Tatbikatlar: 

 • TAMP Afet Müdahale Planı Masa Başı ve Saha tatbikatları (Konya-Afyon 2015-2016-2017)
 • Dağda ve Açık Arazide Arama Kurtarma Tatbikatı (Sandıklı Akdağ-2014)
 • Kentsel Arama Kurtarma Tatbikatı (Bursa-2014)
 • Selde ve Suda Arama Kurtarma Tatbikatı (Samsun-2014)
 • Afyonkarahisar-Kütahya-Konya-Uşak-Burdur-Antalya Afet Planı Saha Tatbikatları (11 Tatbikat)

 İl Dışı Görevler:

 • Van Depremi sonrası Konteyner Kent Yönetimi (Ocak-Şubat 2012)
 • Şanlıurfa- Suruç İlçesi-Suriye’den geçişlerde oluşturulan AFAD YİBO Geçici Toplanma Merkezi Koordinasyonu (Ekim-Kasım 2014)

 Görev Aldığı Projeler: 

 • DASK Şehirler Yarışıyor, Sigortalılar kazanıyor 2015 Yarışmasına “Kafanı Kaskla Evini DASK’la Koru Projesi” ile katılım. (AFAD Afyon-DASK 2015 3.’sü)
 • Ekip Kur, Hayat Kurtar Projesi (AFAD Afyon-2015)
 • Afete Maruz Alanlarının Sayısallaştırması Projesi Koordinasyonu (AFAD Afyon-2014-....)
 • Kamuda Afet, Acil Durum Bilinci Ve Koordinasyon Projesi (AFAD Afyon-2014)
 • TAMP Afyonkarahisar, AYDES ve Afyonkarahisar Bütünleşik Afet Tehlike Haritaları (Kaya,Çığ,Heyalan) projelerinin yürütümü ve koordinasyonu (2014-….)
 • AFAD Başkanlığınca "Afete Hazır Türkiye Kampanyası ile başlatılan Afete Hazır Aile, Afete Hazır Okul, Afete Hazır İşyeri ve Afete Hazır Gönüllü Gençler Projelerinin" İl ölçeğindeki Afete Hazır Afyonkarahisar eğitimlerinin koordinasyonu (2013-…)

 

2